maandag, 04 september 2017 15:48

KNRM

Geschreven door
KNRM
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is een particuliere stichting voor het verlenen van hulp aan in nood verkerende schepen langs de Nederlandse kust.
De Reddingmaatschappijen zijn opgericht in 1824 en vormen onderdeel van het Nederlandse reddingwezen. Aanleiding was een scheepsramp voor de kust van Huisduinen in oktober van dat jaar waarbij drie schipbreukelingen en zes redders het leven lieten.

De KNRM steunt vooral op giften van donateurs, nalatenschappen, sponsoring, subsidies en de inzet van ruim 1.300 vrijwillige bemanningen en medewerkers. Zij ontvangt ook subsidie van de staat. Vrijwilligers van de KNRM zijn 24 uur per dag beschikbaar voor het uitvoeren van search-and-rescue- en andere hulpverleningstaken op het water in opdracht van de Kustwacht.

Telefoonnummers:
- Werkdagen 0255-548454
- 24/7 woordvoering 06-20572979

Website: https://www.knrm.nl/

Bron: WikiPedia
keyboard_arrow_up